گروه معارف- اخبارآموزشی
تسلیت به جناب آقای اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
استاد گرانقدر جناب آقای اسلامی پویا بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم، غفران الهی و علو درجات و بر ای جنابعالی و دیگر بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
از طرف مدیریت و کارکنان گروه فرهنگ ومعارف اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find-25.7735.31184.fa.html
برگشت به اصل مطلب