گروه معارف- آثاراستاد محسن نصیری
عزاداری تبریزیان برای آیت‌الله ابوالحسن اصفهانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/23 | 
عزاداریِ گستردهٔ مردمِ آذربایجان در آبان و آذرِ ۱۳۲۵ برای آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی نقشی مهم در شکستن عزم استالین در پشتیبانی از حکومت پیشه‌وری داشت...
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find-25.19903.76570.fa.html
برگشت به اصل مطلب