دفتر برنامه، بودجه و طرح- اخبار و آگهی های دفتر
بازدید ریاست محترم دانشگاه از ۳پروژه عمرانی تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
بازدید ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر ذاکری از سه پروژه عمرانی دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=24.4147.64194.fa
برگشت به اصل مطلب