دفتر برنامه، بودجه و طرح- اخبار و آگهی های دفتر
مراسم تجلیل از رئیس مرکز برنامه، بودجه و طرح

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/7 | 
متن خبر مورد نظرجلسه تجلیل و تقدیر از رئیس مرکز برنامه، بودجه و طرح همراه با معرفی رئیس جدید روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاون محترم اداری-مالی و مدیریت منابع، مشاور محترم ایشان، مدیر محترم امور خدمات و پشتیبانی و پرسنل گروه های چهارگانه این مرکز در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=24.4147.62035.fa
برگشت به اصل مطلب