دفتر برنامه، بودجه و طرح- اعضاء کمیته اجرایی
ترکیب اعضاء

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

1- رئیس هیأت

2- نماینده کمیسیون دائمی هیأت امناء به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب هیأت امناء

3- مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات (دبیر)

4- مدیر امور اداری

5- 1 تا 3 تن کارشناسان مجرب با انتخاب، تأئید و حکم رئیس دانشگاه( کارشناسان: تشکیلات، بودجه، کارگزینی)

تبصره 1 : احکام اعضای بند 5 برای مدت یک سال می باشد و انتخاب مجدد پس از تأئید ریاست دانشگاه بلامانع است.

تبصره 2 : جلسات حداقل با 5 نفر از اعضا تشکیل و مصوبات آن با اکثریت آراء قابل اجرا می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه، بودجه و طرح:
http://idea.iust.ac.ir/find-24.3832.3983.fa.html
برگشت به اصل مطلب