آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- تجهیزات و امکانات
تجهیزات و امکانات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

تجهیزات موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت

راکتور صاف کننده جریان (سلف با فاصله هوائی)

اینورتر منبع ولتاژ

دستگاه ساخت سلفهای هسته هوائی با ابعاد بزرگ

تابلو کنترل کننده HVDC

دستگاه برش فلزات

یکسوساز دیودی و تریستوری

سلف متغیر

موتور ژنراتور کوپل شده

درصورت تمایل برای دیدن عکسهای بیشتر به آلبوم مربوطه مراجعه نمائید.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.5999.7057.fa.html
برگشت به اصل مطلب