آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- مقالات علمی
مقالات علمی سال 1383

حذف تصاویر و رنگ‌ها

Low frequency oscillation analysis in parallel AC/DC system by a novel dynamic model

H.R. Najafi, F. Robinson, A. Shoulaie

Abstract

A novel approach is presened for efficiently modeling a power system which includes parallel-connected HVAC, and HVDC transmission system. The proposed model has been derived for a system in which an AC generator is connected to an infinite bus system through a parallel AC tie line and a HVDC link. In addition to state-space representation, a block diagram representation has been formed to analyze system stability. In this new block diagram representation, the dynamic characteristics of the system are expressed in terms of a newly developed H constant. The development of the block diagram and  associated H constants are explained. The new model i sevaluated using PSCAD/RTDS real time digital simulation. Based on this new model, the low frequency oscillation phenomenon in parallel AC/DC system is studied and the results are shown.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.2446.2569.fa.html
برگشت به اصل مطلب