آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- مقالات علمی
مقالات علمی سال 1385

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تحلیل پایداری توان در سیستم‌های چند تزریقه HVDC

محمدرضا میرسپاسی ، عباس شولائی

چکیده :

در این مقاله ، براساس همان مفهوم "حداکثر توان قابل انتقال" و بر پایه "ماتریس ژاکوبین تقلیل یافته پخش توان"، دو روش متفاوت به نام‌های استاندارد و مدال (SMPC & MMPC) که دومی به مانند روش مدال تحلیل پایداری ولتاژ (MVSF) با استفاده از تحلیل مدال پیاده می‌شود. به جهت بررسی و مطالعه پایداری توان در مراحل طراحی و برنامه‌ریزی سیستم ارائه گشته است. در این دو روش ، فرضیات شبه استاتیکی اعمال شده و از دینامیک‌های پیچیده سیستم HVDC با دقت اغماض گردیده است. به علاوه ، هر دو روش با کمک برنامه‌های پخش توان AC/DC و محاسبات عددی (Matlab) برای سیستمی دو مبدله پیاده شده و مرزها و حواشی پایداری (مشخصه‌های پایداری توان) نموده و بحث گردیده‌اند. مقایسه‌ای نیز میان دو روش استاندارد و مدال صورت گرفته و دقیق‌تر بودن روش مدال به اثبات رسیده است. در نهایت، از شبیه ساز PSCAD-EMTDC به منظور تصدیق نتایج تئوریک تحلیل‌ها کمک گرفته شده و نتایج شبیه سازی‌ها به نمایش درآمده‌اند.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.2446.2332.fa.html
برگشت به اصل مطلب