آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- دانش آموختگان
دانش آموختگان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/13 | 
دانش آموختگان مقطع دکتری
نام و نام خانوادگی سال فارغ التحصیلی نام و نام خانوادگی سال فارغ التحصیلی
محمد ابراهیمی 1375 پرویز رمضان پور 1376
اصغر کشت کار 1377 هراچ امیرخانی 1378
علی همتی 1379 بختیار ظهوری زنگنه 1382
حمیدرضا نجفی 1383 سیدقدرت اله سیف السادات 1385
رضا حق مرام 1386 محمدرضا علیزاده پهلوانی 1388
رضا قندهاری 1388 محمدحسین خانزاده 1389
علی مصلی نژاد 1390 عباس شیری 1391
آرش دهستانی کلاگر 1392 سبحان محمدیان 1395
دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی سال فارغ التحصیلی نام و نام خانوادگی سال فارغ التحصیلی
سیدحمید فتحی 1365 منوچهر توکلی گرگری 1366
محمد مهدی نژاد نوری 1368 هادی السادات موسوی 1368
فرهاد اشرف زاده 1368 احمد سالم نیا 1369
رضا حق مرام 1370 محمدحسین خانزاده 1372
مجید نوری خالیچی 1372 بهروز عارضی 1372
آرش ثروتیان 1372 سیامک عابدین پور 1372
علی همتی 1373 مجید رستمیان 1373
محسن مجیدی 1373 سعید اسماعیلی 1374
هومان مهمکار خیراندیش 1374 عبدالرسول رسولی 1374
آیت ا... رضازاده 1374 علیرضا شایسته فرد 1375
عباس کشاورزپور 1375 مهدی قربانلو 1376
جعفرسیاه بالائی 1376 حسینعلی قوانلو 1376
مظفر خداداده 1377 عبدالرحیم مفیدبیدگلی 1377
حاجی قربان بیاتی 1377 محمدرضا تاجدانی 1377
علیرضا کریمی 1377 مهدی صیادی 1378
محمد سروی 1378 مهدی وحیدنیا 1378
اسفندیار نعمتی 1379 مهران برغشی 1379
سعید اسماعیلی 1380 رضا قندهاری 1380
مهرداد بلادی موسوی 1381 محمدرضا میرسپاسی 1381
سیدجواد قیومه بزرگی 1381 قاسم مقدوری 1382
علی مصلی نژاد 1382 علی توفیقی 1382
مهدی اسدی 1383 حسن فشکی فراهانی 1383
حنیف کاویانی چراتی 1384 آصف زاده گل محمدی 1384
مجتبی گیلوانژاد 1385 عباس شیری 1385
داود حبیبی نیا 1385 حامد حمزه بهمنی 1385
روزبه اسد 1386 مهدی انبارلوئی 1387
محمد بیاتی پوده 1387 مجتبی حیدری 1387
ابوالفضل اشعریون 1387 حمید عتیقه چی 1387
نریمان روشندل توانا 1387 حامد جوادی 1387
سیدمحمدحسین میرحسینی 1387 حسین صفائی 1387
حسینعلی محمدپور 1388 مهدی صدری 1388
راویه ناملیتی 1387 مسعود حامدی 1388
مهدی صالحی فر 1388 مجتبی محله ای 1388
کریم حسینلو 1388 سبحان محمدیان 1389
میلاد بصیری فر 1389 علی محمودی 1389
وحید درگاهی 1390 مهدی انوری 1389
حمیدرضا پیرودین نبی 1390 مجتبی صالح 1390
پویا داداشی گالش کلامی 1390 محمدرضا تقوی پور 1390
یونس سنگ سفیدی 1390 صالح ضیائی نژاد 1390
حسینعلی شمس المعالی 1390 مجید نوری 1390
علی عباسی 1390 سیدمحمد سیدزاده 1391
محمدرضا بذرافشان 1392 میثم حسنی 1391
هادی آگاهی کشه 1391 میثم هوشمند 1392
علیرضا بلندرفتار 1392 علی فئوادیان 1392
محمد سلطانی 1392 محمد فصاحت 1392
رضا زحمتکش 1393 حمید صیاد 1394
حسین کاظمی قدس 1394
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.14829.40830.fa.html
برگشت به اصل مطلب