آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- آشنایی با نرم افزارهای برق
نرم افزار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آشنایی با تعدادی از نرم افزارهای مورد نیاز مهندسی برق

به منظور آشنایی دانشجویان ورودی جدید به رشته مهندسی برق ، فایلهای زیر ضمیمه گردیده تا دانشجویان بتوانند در کمترین زمان ممکن بیشترین اطلاعات را کسب نمایند.

       • MATLAB

       • ORCAD

       • PSPICE

       • PROTEUS

       • PSCAD

       • PSIM

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.10086.17447.fa.html
برگشت به اصل مطلب