قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی- طراحی و فرآوری مواد ...
معرفی گروه تحقیقاتی طراحی و فرآوری مواد پیشرفته فلزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گروه طراحی و فرآوری مواد پیشرفته فلزی

  مسئول گروه: دکتر سعید شبستری

  اعضاء گروه: دکتر خیراندیش، دکتر ابوطالبی، دکتر عربی، دکتر میردامادی، دکتر وحدتی خاکی،

دکتر سیّدین، دکتر بوترابی، دکتر سلطانیه، دکتر رضوی زاده 

 

  محورها و زمینه های تحقیقاتی:

  الف- تولید و فرآوری ترکیبات بین فلزی و مواد مرکب با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی

  ب- تولید و توسعه مواد فلزی با ساختار نانو و شیشه فلزها

  ج- تولید و فرآوری سوپرآلیاژهای نسل جدید

  د- شبیه سازی فرآیندهای مهندسی مواد

  ه- تولید و فرآوری کامپوزیت های زمینه فلزی از طریق ریخته گری و متالورژی پودر

  و- بررسی و توسعه فرآیندهای نوین در استخراج و فرآوری مواد فلزی

  ز- تولید و فرآوری آلیاژهای حافظه دار

  ح- پوشش دهی فلزات و آلیاژهای با کاربری در دمای بالا

 

  برخی از پروژه های انجام شده:

  • پیرسازی القایی سریع آلیاژهای آلومینیوم و مدلسازی ریاضی فرایند بر اساس مکانیزم های انتقال جرم و حرارت
  • مطالعات پارامتری خواص پوشش های Ni- W
  • اثر فعال سازی مکانیکی بر ترمودینامیک تشکیل ترکیبات بین فلزی Al- Fe
  • اثر پارامترهای مکانیکی بر خواص خستگی آلیاژ Ti-6Al-4V
  • تولید کامپوزیت TiAl-Al2O3 با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مواد پیشرفته سرامیکی و فلزی:
http://www.iust.ac.ir/find-22.1528.955.fa.html
برگشت به اصل مطلب