دانشکده شیمی- اخبار علمی
چاپ مقاله دانشجوی دکتری دانشکده شیمی دانشگاه در مجله انجمن شیمی امریکا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/20 | 
چاپ مقاله دانشجوی دکتری دانشکده شیمی دانشگاه در مجله انجمن شیمی امریکا

مقاله مستخرج از پایان نامه علی زبردستی (دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه)، در مجله معتبر Inorganic Chemistry  از انتشارات انجمن شیمی آمریکا (ACS) به چاپ رسید.
عنوان این مقاله، «نانو ارگانوسیلیکای متناوب و مزومتخلخل جدید با پل های کربامات-ایزوسیانورات برای جذب گاز کربن دیوکسید از طریق برهم کنش واندروالسی» است. این که پژوهش با همکاری گروه تحقیقاتی مواد دارویی و محققین ایرانی در دانشگاه های ژاپن و استرالیا انجام شده، پایداری حرارتی بسیار بالاتری را در مقایسه با موارد مشابه گزارش داده است و از آن در جذب گاز CO۲- به عنوان یکی از چالش های علمی روز دنیا- به دلیل اثر گلخانه ای آن استفاده شده است.
پایان نامه این دانشجو توسط دکتر محمدقربان دکامین (استاد دانشکده شیمی دانشگاه)، راهنمایی شده است.
با چاپ این مقاله، گروه تحقیقاتی مواد دارویی، در زمره گروه های تحقیقاتی دارای مقالات در «باشگاه سرآمدان علمی کشور» قرار گرفت. 
لازم به ذکر است که مجله Inorganic Chemistry از دسته مجلات Q۱ با ضریب تاثیر ۴.۸۲۵ در سال ۲۰۱۹ بوده و علاوه بر پایگاه های علم سنجی ISI  و Scopus، حایز شرایط اعتبارسنجی Nature نیز قرار گرفته است.
       
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6998.61160.fa
برگشت به اصل مطلب