دانشکده مهندسی راه آهن- فرم تاریخ پیشنهادی دفاع از طرف اساتید ممتحن
فرم تاریخ پیشنهادی دفاع از طرف اساتید ممتحن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

  جناب آقای

 

  باسلام

  بنا به نظر گروه این دانشکده، حضرتعالی بعنوان ممتحن داخل/ خارج دانشگاه جهت شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه خانم/ آقای ، به کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی راه آهن معرفی شده اید. لذا خواهشمند است جهت هماهنگی تاریخ دفاعیه توسط این دفتر جدول ذیل را در اسرع وقت تکمیل و برای این دفتر ارسال فرمائید. قبلاً از همکاری شما سپاسگزارم.

 

  زمان پیشنهادی

 

 

 

  ساعت پیشنهادی

 

 

 

  آدرس پست الکترونیک:

  تلفن تماس:

  نام و نام خانوادگی استاد: امضاء

 

 

 

 

 

  باتشکر سیدسعید فاضل

  مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده

  

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.7929.10167.fa.html
برگشت به اصل مطلب