دانشکده مهندسی راه آهن- انجمن علمی.1
ANSYS

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزاری کلاس آموزش نرم افزار ANSYS

این دوره از تاریخ 10/9 با همکاری گروه آموزشی پارسیان در دانشکده راه آهن برگزار شد. از نکات جالب توجه اینکه در این دوره تمام دانشجویان با رایانه های شخصی در کلاس حاضر می شوند و از امکانات سایت آموزش دانشکده هیچ استفاده ای نمی شود.

AWT IMAGE 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.5878.14639.fa.html
برگشت به اصل مطلب