دانشکده مهندسی راه آهن- انجمن علمی.1
برگزاری بازدید علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برگزاری بازدید علمی از ایستگاه تشکیلاتی آپرین ( ویژه وروردی های 88 کارشناسی و کارشناسی ارشد ):

 در تاریخ 6 آبان ماه، این بازدید علمی برگزار شد که دانشجویان ورودی 88 کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد استقبال خوبی از آن به عمل آوردند. در این بازدید علمی، خانم دکتر حسینی و آقای دکتر قربانی انجمن علمی را همراهی نمودند. طی نظرسنجی از دانشجویان، نظر بسیار مساعدی نسبت به آن داشتند.

AWT IMAGE 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.5878.14633.fa.html
برگشت به اصل مطلب