دانشکده مهندسی راه آهن- قارونی نیک.اساتید
رزومه فارسی د.قارونی نیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مشخصات فردی:

  نام خانوادگی: قارونی نیک

  نام: مرتضی

  تخصص: عمران - ژئوتکنیک

  رتبه علمی: استادیار

  تلفن داخلی: 3504

  تاریخ تولد: 1336

 E-mail: gharouni@doctor.com

  ReseaecherID Profile: Gharouni Nik Morteza
  ORCiD Profile: Gharouni Nik Morteza
  Google Scholar Profile: Gharouni Nik Morteza
 

 سوایق آموزشی:

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترا مهندسی ژئوتکنیک (گرایش مکانیک سنگ) نیوکاسل انگلستان (1372) - فوق لیسانس

  - فوق لیسانس مهندسی مکانیک سنگ – نیوکاسل – انگلستان (1369)

  - لیسانس مهندسی معدن - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1363)

سوابق شغلی:

 - استاد حق التدریس دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده معدن و متالورژی (از 1372 تا 1378) (مکانیک سنگ و پایدارسازی شیبها)

 - استاد حق التدریس دانشکده صنعت آب و برق (از 1372 تا 1374) (مکانیک سنگ، تونلسازی و ژئوتکنیک)

 - استاد حق التدریس مرکز آموزش وزارت راه و ترابری (از 1372 تا 1374) (تونلسازی)

 - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن (از 1379 تاکنون) (تونلسازی، مکانیک سنگ، مکانیک خاک، روشهای اجرایی سازه های خاص و تحلیل و طراحی و روشهای اندازه گیری در تونل)

نمونه گزارشات و مقالات و کتب منتشر شده:

  - ترجمه کتاب: نگهداری حفاریهای زیرزمینی در سنگ سخت نوشته هوک و همکارانش

  - ترجمه کتاب: اصول مکانیک سنگ در عملیات مهندسی نوشته جان هادسون

  - رفتارسنجی و نصب ابزار دقیق در تونل – مجموعه مقالات سمینار تونل سازی (1374)

  - مقایسه نتایج آزمایشهای سه محوری و برش مستقیم در نمونه های حاوی یکسری درزه – دومین سمپوزیوم مکانیک سنگ شمال امریکا (1996 – NARMS )

  - مقایسه هوک سل باسل آزمایشگاهی در انجام آزمایشهای سه محوری روی نمونه های بکر و درزه دار – اولین سمپوزیوم مکانیک سنگ آسیا – کره جنوبی (1997 – 1st ARMS )

  - اصلاح و تقویت دستگاه برش مستقیم آزمایشگاهی برای فشارهای بسیار بالا و کنترل الکترونیک – پایان نامه فوق لیسانس – دانشگاه نیوکاسل انگلستان (1990)

  - استفاده از دستگاه اصلاح شده برش مستقیم جهت بررسی امکان جایگزینی آزمایش سه محوری با برش مستقیم برای انواع سنگها با انواع ناپیوستگیها – پایان نامه دکترا – دانشگاه نیوکاسل انگلستان (1993)

  - انجام آزمایشات جکینگ 800 تن در سد نیمرود – چهارمین کنفرانس تونلسازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1377)

  - خواص ژئوتکنیکی کنگلومرای هزار دره در تونل اکتشافی نیروگاه زیرزمینی لوارک – چهارمین کنفرانس تونلسازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1377)

  - انجام آزمایش دیلاتومتری در سد کارون 4 بمنظور تعیین مدولهای توده سنگ – کنفرانس مکانیک سنگ - پاریس (1999 – ISRM )

  - بررسی واقعه 22 آوریل در مغار نیروگاه کارون 3 – سمپوزیوم Eurock 2000 – آخن آلمان

  - انجام آزمایش جکینگ در سد نیمرود - سمپوزیوم Eurock 2000 – آخن آلمان

  - چندین مقاله در مجله ژئوتکنیک و مقاومت مصالح (از انتشارات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه وترابری)

  - چندین مقاله در مجله جاده (از انتشارات سازمان توسعه راههای ایران)

  - مقایسه شاتکریت الیافی و شاتکریت مسلح به شبکه فولادی در طرح سد و نیروگاه کارون 3 (اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1380)

  - طراحی پوشش تونل در زمینهای کارستی- مطالعه موردی: تونل دلا ( پنجمین همایش تونل – دانشکده فنی – دانشگاه تهران - 1380)

  - پایدار سازی شیروانی کیلومتر 140 جاده شهرکرد- ایذه (همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک- پژوهشگاه نیرو – 1381)

  - گامهای اساسی در بهبود ایمنی راههای کشور ( ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه اصفهان- 1382)

  - طرح نگهداری اولیه تونلهای آب بر بالایی نیروگاه سد گتوند علیا ( ششمین همایش تونل – دانشگاه علم و صنعت ایران – 1382)

  - طراحی پوشش بتن مسلح تونل آب بر بالایی سد گتوند بر مبنای اندرکنش هیدرومکانیکی پوشش بتنی – (ششمین همایش تونل – دانشگاه علم و صنعت ایران – 1382)

  - ترجمه نشریه شماره 324 پیارک (شماره مخصوص تونل) حاوی 13 مقاله در خصوص ایمنی تونلها در مقابل آتش سوزی- (پیام پیارک 10- 1384)

  - مدیریت ریسک در طراحی، ساخت و بهره برداری تونلها – (دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه – سالن همایشهای اجلاس تهران – 1384)

  - تعیین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ در ساختگاه سد چمشیر- (هفتمین همایش تونل – دانشگاه صنعتی شریف – 1385)

  - ارزیابی نفوذپذیری توده سنگ اطراف قطعه دوم تونل نوسود- (هفتمین همایش تونل – دانشگاه صنعتی شریف – 1385)

  - طراحی تهویه تونل 102 راه آهن لرستان- (نشریه علمی پژوهشی حمل و نقل وزارت راه و ترابری- 1385)

  - ارزیابی تنشهای برجا توده سنگ مغار زیرزمینی سد کارون 3- (سمپوزیوم بین المللی تنشهای برجای سنگ- نروژ- 2006)

  - مقایسه نتایج آزمایش برش مستقیم در استفاده از دو دستگاه برش مستقیم قابل حمل و اصلاح شده آزمایشگاهی- ( چهارمین سمپوزیوم مکانیک سنگ آسیا – سنگاپور- 2006)

  - اندازه گیری تغییرشکل برجای سنگهای اسلیتی در ساختگاه سد ژاوه در ایران- ( چهارمین سمپوزیوم مکانیک سنگ آسیا – سنگاپور- 2006)

  - مقایسه عملکرد دو نوع دیلاتومتر در توده سنگهای سازند دالان- (سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- 1386)

  - طراحی تهویه یک تونل بزرگراهی شهری در منطقه بسیار پرترافیک- (یازدهمین کنفرانس ACCUS- یونان- 2007)

  - مقایسه نتایج آزمایشات دیلاتومتری و بارگذاری صفحه ای در تعیین مدول تغییرشکل پذیری برجای توده سنگ یک سد بتنی در ایران- ( سومین کنفرانس بین المللی مطالعات محلی- تایوان- 2008)

  - مقایسه بکارگیری دو نوع دیلاتومتر قابل اتساع رایج در تعیین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگهای در برگیرنده یک تونل- (کنفرانس تونلسازی آمریکای شمالی- کالیفرنیا- 2008)

  - مقایسه ملاکهای مختلف شکست برشی با استفاده از نتایج آزمایشات برش مستقیم بر روی سطوح ناهموار مصنوعی- (42 مین سمپوزیوم مکانیک سنگ آمریکا و 2 مین سمپوزیوم مکانیک سنگ آمریکا و کانادا- کالیفرنیا- 2008)

  - آنالیز پایداری شیروانی سنگی مشرف بر محدوده انتقال برق نیروگاه سد کارون 3- (دهمین سمپوزیوم بین المللی شیبهای ناپایدار- چین- 2008)

  - سیستم مدیریت تونلهای راه آهن در ایران- (دومین سمپوزیوم بین المللی راه آهن- ترکیه- 2008)

  - امکان سنجی و مراحل ایجاد سامانه مدیریت تونلهای راه ایران، مرتضی قارونی نیک، پژوهشنامه حمل و نقل، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1388.(چکیده)

  - بررسی تراکم خاک های تثبیت شده با الیاف طبیعی، مرتضی قارونی نیک، جلیل کاظمی، دومین سمینار ملی مسائل ژئو تکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت 1389. (چکیده)

   - M. Gharouni- nik, Designing an underground lead and zink mine using in-situ initial state of stresses, Rock Stress and Earthquakes- Xie (ed.), Taylor &Francis Group, London, ISBN 978-0-415-60165-8.2010. (Abstract)

   - M. Gharouni-Nik, S. Hashemi, Evaluating Rock Mass Behaviour in Dilatometer tests, ISRM International Symposium 2010 and 6th Asian Rock Mechanics Symposium- Advances in Rock Engineering, 23-27 October, 2010, New Delhi, India. (Abstract)

   - M. Gharonouni-Nik, In-situ shear Strength of Rock- Concrete Contact Surface at the Abutments of a Concrete Dam, ARMA 10-266,2010 (Abstract)

  - روشهای نوین برای تعریض تونلهای ترابری حفر شده در خاک همزمان با استمرار جریان ترافیک، مرتضی قارونی نیک، میثم نعیمی ، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهضشت 1389، دانشگاه فردوسی مشهد. (چکیده)

سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی: .

  سخنرانیهای علمی:

  - رفتارسنجی و نصب ابزار دقیق در تونل – مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری (1374)

  - نحوه انجام آزمایش جکینگ 800 تن در گالری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1377)

  - ارائه مقاله مقایسه دستگاههای آزمایش سه محوری و برش مستقیم – مونترال – کانادا (1996)

  - روشهای اندازه گیری و رفتارسنجی در تونل- انجمن تونل ایران (1381)

  - سیستمهای کنترل در بهره برداری تونلهای راه و راه آهن- انجمن تونل ایران (1381)

  - آزمایشهای برجا در شناساییهای ژئوتکنیکی- دانشگاه تهران (1384)

سوابق پروژه های علمی و اجرایی:

  - انجام آزمایشات دیلاتومتری به منظور تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ در پروژه های:

  تونل تحت فشار جیرفت – گالری اکتشافی سد کارون 3 – پی سد شهید رجایی (تجن) – تونل اکتشافی سد کوثر – تونل اکتشافی سد کارون 4 – تونل اکتشافی سد سیمره – تونل اکتشافی سد سازبن - تونل اکتشافی سد چمشیر - تونل اکتشافی سد ژاوه و ...

  - انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای برجا بمنظور تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ در پروژه های تونل اکتشافی سد نیمرود – تونل اکتشافی سد سیمره – تونل اکتشافی سدگتوند – تونل اکتشافی سد کارون 4 - تونل اکتشافی سد چمشیر - تونل اکتشافی سد ژاوه و ...

  - انجام آزمایش اسلاتر بمنظور تعیین سیستم تنشهای برجا در پروژه های:

  تونل اکتشافی سد کارون 3 – تونل اکتشافی سد گتوند و ...

  - انجام آزمایش برش مستقیم برجا به منظور تعیین پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ در پروژه های: تونل اکتشافی سد سیمره – تونل اکتشافی سد گتوند – تونل اکتشافی سد سازبن - تونل اکتشافی سد ژاوه و ....

  - طراحی پوشش و نظارت بر اجرای تونل دلا

  - مشاوره عالی در بررسی روند کار در تونل زیرگذر رسالت در تهران

  - نصب ابزار دقیق در پروژه های مختلف

  - تهیه استانداردهای آزمایشات مکانیک خاک (وزارت نیرو)

  - طراحی تهویه تونل 102 راه آهن لرستان (راه آهن جمهوری اسلامی ایران)

  - مطالعات پیاده سازی سامانه مدیریت تونلهای راه و راه آهن (وزارت راه و ترابری)

  - نظارت بر انجام پروژه " ابزار بندی و رفتارسنجی پلهای راه و راه آهن " ( وزارت راه و ترابری)

  - نظارت بر انجام پروژه " تهیه و تدوین دستورالعملهای تعمیر و نگهداری ابنیه فنی راه آهن " (وزارت راه و ترابری)

شرکت در اجلاس ها یا همایشهای بین المللی:

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.4520.6703.fa.html
برگشت به اصل مطلب