دانشکده مهندسی راه آهن- دروس راه آهن برقی
سر فصل دروس دوره دکتری کنترل علائم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/5 | 

  دروس دوره دکتری مهندسی کنترل و علائم

 

  ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  کنترل ترافیک

  1

  کنترل اتوماتیک ترافیک پیشرفته

  3

  2

  سامانه های کنترل مشارکتی

  3

  3

  مدل سازی و کنترل سامانه های هیبریدی

  3

  سیگنالینگ

  4

  سامانه های مسیر سازی قطار (اینترلاکینگ)

  3

  5

  سامانه های کنترل و علائم داخل کابین

  3

  6

  سامانه های تشخیص قطار

  3

  راه آهن برقی

  7

  آنالیز ماشین های الکتریکی تراکشن

  3

  8

  سامانه الکترومغناطیس حرکت خطی

  3

  9

  انرژی های تجدید پذیر و کاربرد آن در سامانه های ریلی

  3

  دروس مشترک

  ما بین تمامی حوزه ها

 

  10

  نظریه تخمین و فیلترهای بهینه

  3

  11

  سامانه های کنترل بلادرنگ

  3

  12

  کنترل کننده های هوشمند

  3

  13

  سامانه های عیب یابی و کنترل تحمل پذیر عیب

  3

  14

  شبیه سازی و مدلسازی

  3

  15

  برنامه ریزی خطی و غیر خطی

  3

  16

  بهینه سازی

  3

 

  17

  مباحث پیشرفته در کنترل و علائم-1

  3

 

  18

  مباحث پیشرفته در کنترل و علائم-2

  3

 

  19

  یک درس از دروس دوره دکتری سایر رشته های مهندسی

  3

 

  توجه: دانشجویان می توانند با نظر استاد راهنما و پس از تایید گروه، دروس خود را از جدول دروس سایر گرایش های مهندسی راه آهن، دوره دکتری مهندسی برق، کارشناسی ارشد راه آهن برقی و/یا کارشناسی ارشد کنترل و علائم اخذ نمایند.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.3245.32298.fa.html
برگشت به اصل مطلب