دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات میانترم نیمسال اول 88-87

حذف تصاویر و رنگ‌ها

توجه پیرامون پروژه طراحی خرپای عابر پیاده

خلاصه طراحی در یک صفحه و با فرمت ذیل، هر چه سریعتر تحویل داده شود:

  • شکل (1): رسم شکل مقیاس دار خرپا و مشخص کردن ابعاد هندسی و بارگذاری
  • شکل(2): رسم شکل مقیاس دار خرپا و نوشتن بار اعضای خرپا روی شکل (اعضای کششی با رنگ قرمز و اعضای فشاری با رنگ آبی)
  • شکل (3): رسم شکل مقیاس دار خرپا و نوشتن نسبت ظرفیت عضو خرپا به نیروی طراحی و مشخص کردن اعضای با سطح مقطع مشابه با یک رنگ خاص و کشیدن سطح مقطع هر تیپ از اعضا
  • تغییرشکل وسط دهانه را بنویسید.
  • مجموع وزن اعضای کل یک خرپا را بنویسید
  • در یک جمله توضیح دهید که برای قابلیت ساخت constructability خرپا چه تمهیداتی اندیشیده اید.
  • در یک جمله توضیح دهید که نحوه اجرای اتصالات چگونه است؟

علاقمندان می توانند در این آدرس، مطالبی در رابطه با طراحی پل عابرپیاده مطالعه نمایند.

نمرات میانترم نیمسال اول 88-87

شماره دانشجویی

میانترم از 20

85431069

19.5

85431104

18.5

85431078

18

85431202

17

84432045

17

85431194

16

85431122

15.5

84431164

15.5

84431003

15.5

84431502

15

84431057

15

82431282

14.5

84431093

13.5

85431042

13

85431238

12

85431176

12

85431158

12

85431096

12

85431211

11

84431226

11

84431012

10.5

84431235

8.5

85431149

8

85431033

7.5

85431015

6.5

85431024

6

85431229

2.5

85431087

2.5

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.8088.fa.html
برگشت به اصل مطلب