دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
پروژه پل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

درس: پروژه پل

تعداد واحد:1

مدرس: دکتر شروان عطایی

نمرات دانشجویان

موضوع پروژه:

طرح درس: طراحی پل دو عنصری راه آهن یک خطه به دهانه 20، 30 و 40 متری

1-طراحی دال عرشه

2-طراحی عرشه با تیر بتن مسلح

3-طراحی عرشه با تیر بتن پیشتنیده

4-طراحی عرشه با تیرورق

5-طراحی تکیه گاه ارتجاعی

6-طراحی کوله

7-طراحی پایه

8-ارائه جامع نقشه محور (نقشه پل با جزئیات کامل+دفترچه محاسبات+متره و برآورد+حق الزحمه طراحی+مشخصات فنی خصوصی)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.2739.fa.html
برگشت به اصل مطلب