دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات درس مبانی خط نیمسال دوم 91-90

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمرات درس مبانی خط نیمسال دوم 91-90

آخرین مهلت ارائه بازدیدها 20 تیر

<><><> <><><> <>
حضور و غیاب از 22تمرین از 5امتحان 1امتحان 2پایان ترمبیشترین نمرهدومین نمرهکمترین نمرهمیانگین وزندارارائه کلاسی از 2
8943314617.538.45.311.311.38.45.310.11.5
8843214615.5569.59.59.59.569.50
8843217315413.414.29.714.213.49.713.90
8943350220415.411.81315.41311.814.42
8843318819.56.511.208.611.28.6010.21.8
8943305715.5616.61512.316.61512.316.00
884321197.5111.612.38.812.311.68.812.00
894330842171814.614.61814.614.616.62
884331611621512.212.41512.412.214.00
8843309917.5413.5716.216.213.5715.12
8943322612.54.516.513.415.816.515.813.416.22
86432131907.98.19.49.48.17.98.90
88432057205.517.218.810.518.817.210.518.22
8843213714.5015.815.211.215.815.211.215.60
8843323218.521417.611.617.61411.616.22
86432211112910.112.412.410.1911.50
89433093195.517.216.81517.216.81517.02
8943324419514.510.614.114.514.110.614.32
864322740.50018.88.8105.70
874321886.508.797.498.77.48.90
18943306616316.312.311.116.312.311.114.70

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.2615.24885.fa.html
برگشت به اصل مطلب