دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات پایان ترم درس طراحی پل 1 -نیمسال دوم 90-89

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نمرات پایان ترم درس طراحی پل 1  -نیمسال دوم 90-89

شماره دانشجویینمره ورقه پایان ترم از 20بالاترین نمرهدومین نمرهپایین ترین نمرهنمره نهایی از 20
8743127119.8202018.019.6
8743126217.42019.417.919.4
864310091919.51918.819.2
8643122317.91917.919.618.8
8743122620202012.718.5
8643110716.31916.319.118.2
8743104818.818.816.516.417.6
8643128616.619.516.613.717.5
864312141617.71619.117.5
8743102114.81916.813.617.3
864311971616.51617.316.5
8643318215.31917.38.416.4
8743101217.817.817.78.515.9
8743116410.819.710.813.715.8
8743100313.118.513.111.215.4
87431057171715.510.115.2
8643106314.916.514.911.615.0
8643114315.515.514.513.614.8
8643107212.616.512.613.114.6
8643109913.11615.17.314.0
86431036161614.57.613.9
874311461313.61315.713.8
8643127710.514.714.510.513.8
874310661616156.413.8
8643113410.51610.512.913.7
8643101812.713.512.712.913.1
8743112810.415.510.410.413.0
874311918.81512.38.813.0
8643116114.414.410.66.311.6
8643123211.513.5106.011.0
874310396.812.86.86.09.6
8543118513.113.19.90.09.5
87432197010.710.50.08.5
86431081510.170.07.2
874310754.58.54.50.05.6
854310062220.01.6
874312170000.00.0

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.20767.fa.html
برگشت به اصل مطلب