دانشکده مهندسی راه آهن- عطایی، شروان- درسها
نمرات پایان ترم آزمایشگاه تکنولوژی بتن نیمسال اول 89-88

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نمرات پایان ترم درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن نیمسال اول 89-88

شماره دانشجویی

پایان ترم از 24

حضور و غیاب از 13

گزارش آزمایش از 100

نمره نهایی از 20

86431223

19.5

12

57

18.3

86431259

18.6

13

47

17.8

86433182

16.2

12

47

15.9

85431229

15.4

12

57

15.8

86433084

16

11

47

15.4

86431286

14

12

57

15.3

86431214

13.6

12

57

15.2

83431179

13.4

9

47

13.0

86431143

13.4

8

43.5

12.6

85431087

10.5

10

43.5

12.2

82431193

10.9

9

43.5

11.6

86431081

9.4

8

43.5

10.5

ملاحظات:

1-بهترین جزوه کلاسی، نمره اضافی دارد. کسانی که کاندید بهترین جزوه کلاسی هستند، جزوه خود را ارائه نمایند.

2-انجام طرح اختلاط امتحان و دستیابی به اهداف طرح، نمره اضافی دارد. کسانیکه علاقمند به انجام آن هستند، کتبا اعلام آمادگی کنند تا برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.2615.14406.fa.html
برگشت به اصل مطلب