دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی ماشین های ریلی
محمد کلامی یزدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/21 | 

  نام ونام خانوادگی : محمد کلامی

  اطلاعات تماس :

  شماره تلفن : 

  آدرس پست الکترونیک: CKalami@gmail.com

  AWT IMAGE

  رشته ومحل تحصیل دوره کارشناسی : مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد : مهندسی هوا فضا، دانشگاه علم و صنعت ایران

  عنوان پایان نامه کارشناسی : بررسی سیستم های کنترل حرکت قطار در راه آهن

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : آشکار سازی و تعیین نوع المان غیر خطی سازه ها ­ به کمک تبدیل Hilbert

  عنوان پایان نامه دکتری : ---

  اساتید راهنمای پایان نامه دکتری : دکتر پریسا حسینی تهرانی

  اساتید مشاور پایان نامه دکتری : ---

  کتب : ---

  مقالات :

  http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35772482400

  صفحه شخصی:

  http://kalami.iust.ac.ir/

  

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14809.40905.fa.html
برگشت به اصل مطلب