دانشکده مهندسی راه آهن- دانشجویان دکتری مهندسی خط و سازه های ریلی
دانشجویان دکتری مهندسی خط و سازه های ریلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/16 | 
دانشجویان دکتری مهندسی خط و سازه های ریلی
 
ورودی ۹۵
ورودی ۹۶
ورودی ۹۷
ورودی ۹۸
سعید معتمدی

 
محمد صادق ایوبی
محمدمهدی شمس 
محسن متذکر
امیر حسام تقی پور   
مسعود گمار
سید دانیال موسوی
امیر صفی زاده  
زینب ولی پور   
 
 
ورودی ۹۹
ورودی ۱۴۰۰
ورودی ۱۴۰۱
ورودی ۱۴۰۲
مبین آقاخانی 
علیرضابلالی
میلاد حسین اصفهانی 
سعید فارسی
علیرضا صفری
یعقوب رحیمی 

 
بابک شیری
مهشید شریفی نژاد
پیمان ملک محمدی
 
محمد ترابی
ساناز فرشچی
 حسین فصیحی
رضا صادق زاده
مریم عباسی
سینا قهرمانی
مرجان مهوری
 
سایه رودگری
حدیث نورالهی
سارا درویشی
مهدی رفیعی
علی گرجی ازندیانی
احمد ملاقاسمی
ابراهیم نظری منفرد
محسن علیزاده
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14808.73255.fa.html
برگشت به اصل مطلب