دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- صفی زاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/23 | 
AWT IMAGE خانم/آقای امیر صفی زاده در تاریخ ۹۸/۷/۲۳ ساعت ۹:۰۰ از پایان نامه خود با عنوان "بررسی آزمایشگاهی مقاومت طولی خطوط ریلی بالاستی و تعیین سهم مولفه های روسازی خط " زیر نظر خانم/آقای دکتر جبار علی ذاکری در سالن  VIP دانشکده دفاع خواهند نمود.
آدرس الکترونیکی: amir.sf۴۷yahoo.com
برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.57847.fa.html
برگشت به اصل مطلب