دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- احمداکبری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/1 | 
AWT IMAGE خانم/آقای احمد رضا اکبری در تاریخ ۹۸/۷/۱ ساعت ۱۱:۳۰ از پایان نامه خود با عنوان "بررسی خستگی اتفاقی بولستر بوژی سه تکه با در نظر گرفتن ویژگیهای مسیــر و شرایط وسیله ریلی  " زیر نظر خانم/آقای دکتر داود یونسیان در سالن ۱ VIP دانشکده دفاع خواهند نمود.
آدرس الکترونیکی: ahmadreza_akbariiust.ac.ir
برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.57575.fa.html
برگشت به اصل مطلب