دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- نگهداری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/18 | 
خانم/آقای میلاد نگهداری در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۸:۰۰ از پایان نامه خود با عنوان "سیستم جبرانساز برای شبکه راه آهن برقی شبه تکفاز با استفاده از مبدل هیبرید سری و اکتیو موازی" زیر نظر خانم/آقای دکتر سید محمد موسوی گزافرودی در سالن VIP دانشکده دفاع خواهند نمود.
آدرس الکترونیکی: mila.negahdari۷۳gmail.com
برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.55900.fa.html
برگشت به اصل مطلب