دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- زمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/19 | 
AWT IMAGE خانم/آقای مریم زمانی  در تاریخ۲۴/۰۴/۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ از پایان نامه خود با عنوان "نملت یابی نرلمز امداد و نجات و برنامه ریزی تخمینتقاضا با استفاده از روشترکیبی تصمیم گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شهر تهران) " زیر نظر خانم/آقای دکتر حمید رضا احدی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.
آدرس الکترونیکی: zamani_m@rail.iust.ac.ir
برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.53486.fa.html
برگشت به اصل مطلب