دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه از پروپوزال دکتری- ساریخانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/25 | 
AWT IMAGE خانم/آقای مهسا ساریخانی در تاریخ26/09/96 ساعت 16:00 از پایان نامه خود با عنوان "تحلیل تاثیر وجود ذرات فرسایشی موجود در روغن بر عملکرد موتور دیزل GT26 به روش پایش وضعیت OCM" زیر نظر خانم/آقای دکتر محمد علی رضوانی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: e.m.sarikhani@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.51722.fa.html
برگشت به اصل مطلب