دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- ملکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/24 | 
AWT IMAGE خانم/آقای سعید ملکی در تاریخ24/08/96 ساعت 11:00 از پایان نامه خود با عنوان "ارائه یک مدل ترکیبی چند معیار- تامین کنندگان ریل در راه آهن ج.ا.ا و تخصیص سفارش" زیر نظر خانم/آقای دکتر حمید رضا احدی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: saeedwr2010@gmail.com

برای مشاهده چکیده  اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.51433.fa.html
برگشت به اصل مطلب