دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- میرزائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/25 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم ایران میرزایی در تاریخ 25/07/96 ساعت 17:00 از پایان نامه خود با عنوان "پایش وضعیت سامانه پاشش سوخت موتور دیزلی چهار زمانه با استفاده از بررسی تغییرات خطی سطح ارتعاش" زیر نظر آقای /خانم دکتر محمد علی رضوانی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: iran.mirzaei@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.51113.fa.html
برگشت به اصل مطلب