دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- برآبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/11 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم پریسا برابادی در تاریخ 11/07/96 ساعت 12:30 از پایان نامه خود با عنوان "بررسی تاثیر USP هابر روند تغییرات شاخص های هندسی مسیر راه آهن " زیر نظر آقای /خانم دکتر جبار علی ذاکری در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی:

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.50903.fa.html
برگشت به اصل مطلب