دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- بسطامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/25 | 
AWT IMAGE خانم/آقای فاطمه بسطامی در تاریخ26/06/96 ساعت 9:30 از پایان نامه خود با عنوان "تحلیلی عددی درز در پل های طاقی - سنگی راه آهن به کمک ناحیه چسبناک " زیر نظر آقای دکترشروان عطایی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: f_bastami@iust.ac.ir

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.50673.fa.html
برگشت به اصل مطلب