دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- توکلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/3 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم رضوان توکلی در تاریخ 04/05/96 ساعت 10:00 از پایان نامه خود با عنوان "مدلسازی و کنترل ترافیک در یک شبکه حمل و نقل ریلی با استفاده از سیستم های خطی بیشینه - حمع" زیر نظر آقای دکتر بیژن معاونی  در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی:r_tavakoli1991@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.50340.fa.html
برگشت به اصل مطلب