دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- رجبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/25 | 
AWT IMAGE خانم/آقای فرزانه رجبی در تاریخ26/4/96 ساعت 09:30 از پایان نامه خود با عنوان "ارائه مدل ریاضی و حل مساله زمانبندی استوار قطارهای شهری" زیر نظر آقای دکتر مسعود یقینی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: frajabi84@yahoo.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.wink

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.50266.fa.html
برگشت به اصل مطلب