دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد-پایدار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/21 | 
AWT IMAGE خانم/آقای حامد پایدار در تاریخ25/4/96 ساعت 08:00 از پایان نامه خود با عنوان "تحلیل قابلیت اعتماد رشد ترک در سوراخ پیچ ریل (ترک ستاره ای درز ریل" زیر نظر آقای دکتر سعید محمد زاده در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: hamed.paydar@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.smiley

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.50228.fa.html
برگشت به اصل مطلب