دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد-باکری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/21 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم سعیده باکری در تاریخ 25/4/96 ساعت 9:00 از پایان نامه خود با عنوان "بررسی اندرکنش طولی خط و پل با استفاده از رویکرد احتمالاتی" زیر نظر آقای دکتر سعید محمد زاده در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: saeideh.bakeri@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کنید.wink

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.50226.fa.html
برگشت به اصل مطلب