دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- جعفری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/10 | 
AWT IMAGE

آقای /خانم عیسی جعفری نیارکی در تاریخ 10/4/96 ساعت 14:00 از پایان نامه خود با عنوان  "بهینه سازی انرژی قطاربا در نظر گرفتن شیب و فراز خط با استفادهاز الگوریتم رقابت استعماری (ICA)" زیر نظر آقای دکتر محمد علی صندیدزاده در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونی: esi.j1367@gmail.com

برای مشاهده چکیده  اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.50117.fa.html
برگشت به اصل مطلب