دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- عباس نژاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/17 | 
AWT IMAGE خانم/آقای سهند عباس نژاد در تاریخ17/3/96 ساعت 11:30 از پایان نامه خود با عنوان "طراحی و ترسیم الگوریتم پیش بینی خرابی ماشین سوزن با استفاده از سری های زمانی ARIMA" زیر نظر آقای دکتر میرآبادی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: sahand.abbasnajad@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.49924.fa.html
برگشت به اصل مطلب