دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- عبدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/3 | 
AWT IMAGE

خانم  مریم عبدی  در تاریخ 3/11/94 ساعت 11:30 از پایان نامه خود با عنوان "مکان یابی تسهیلات امداد رسانی برای تخلیه سوانح در راه آهن ایران" زیر نظر آقای دکتر مسعود یقینی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: mry.abdi@gmail.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.43648.fa.html
برگشت به اصل مطلب