دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- رحیمی زاده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/4 | 

AWT IMAGE

 آقای  یوسف رحیمی زاده   در تاریخ  4/9/94 ساعت  9:00 از پایان نامه خود با عنوان "استفاده از داده های مستخرج از ازمایش التراسونیک" زیر نظر آقای دکتر محمد سید جواد میر محمد صادقی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: yousef.rahimizadeh@yahoo.com

برای مشاهده چکیده  اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.42388.fa.html
برگشت به اصل مطلب