دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- باقری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/26 | 

AWT IMAGE

آقای امین باقری در تاریخ 26/8/94  ساعت 13:00 بعد از ظهر از پایان نامه خود با عنوان "بررسی قوس پیوندی در راه آهن های سریع السیر و تعیین مدل انتخاب بهترین نوع قوس پیوندی" با راهنمایی آقای دکتر نصرآزادانی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی:amin_bagheri@rail.iust.ac.ir

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.42268.fa.html
برگشت به اصل مطلب