دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد - گلدیانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/3/16 | 

AWT IMAGE

 آقای  میلاد علیزاده گلدیانی در تاریخ  17/3/94 ساعت  14:30 از پایان نامه خود با عنوان "پایش میدانی حرکت جانبی قوس تند خط آهن با تکیه گاه های جانبی"  زیر نظر آقای دکتر ذاکری در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

آدرس الکترونیکی: milad_alizadeh@rail.iust.ac.ir

برای مشاهده چکیده اینجا  را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.40451.fa.html
برگشت به اصل مطلب