دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- طیوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/24 | 

AWT IMAGE

 آقای  رضا طیوری توبکانلو  در تاریخ 25/9/93 ساعت 13:00 بعد از ظهر از پایان نامه خود با عنوان " تحلیل تنش های بحرانی تماسی در محل سون ریلی و بررسی اثرات سختی جانبی " زیر نظر آقای دکترشهروی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

 

آدرس الکترونیکی: Reza.tauri@yahoo.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.35383.fa.html
برگشت به اصل مطلب