دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه‌های کارشناسی ارشد
دفاعیه کارشناسی ارشد- طلوع کیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/9 | 

AWT IMAGE

 آقای  علیرضا طلوع کیان در تاریخ 24/9/93 ساعت 17:00 بعد از ظهر از پایان نامه خود با عنوان " بررسی اثر شرایط تکیه گاهی بر رفتار دینامیکی تراورس بتنی پیش تنیده " زیر نظر آقایان دکترذاکری و دکتر میر محمد صادقی در سالن کنفرانس دانشکده دفاع خواهند نمود.

 

آدرس الکترونیکی: ar-tkian@yahoo.com

برای مشاهده چکیده اینجا را کلیک کیند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14207.35066.fa.html
برگشت به اصل مطلب