دانشکده مهندسی راه آهن- »
عضو هیات تحریریه مجله ISI

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/1 | 
عضو هیات تحریریه مجله  ISI   
AWT IMAGE

  بنا به دعوت سر دبیر ارشد مجله،   Advances in Mechanical Engineeringدکتر داود یونسیان مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سازه ها دانشکده مهندسی راه آهن به عنوان عضو جدید هیات تحریریه این مجله منصوب گردید. این انتصاب پیروی همکاری گسترده دکتر داود یونسیان با این مجله انجام گرفته است.  
مجله FFEMS با بیش از 9 سال سابقه انتشار، توسط موسسه SAGE در حوزه مکانیک منتشر می گردد و از ضریب تاثیر 0.827  برخوردار می باشد.
لینک: https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/advances-mechanical-engineering#editorial-board
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.10601.50415.fa.html
برگشت به اصل مطلب