دانشکده مهندسی راه آهن- »
توصیه استاد با تجربه دانشگاه تبریز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/25 | 

  توصیه استاد با تجربه دانشگاه تبریز به اعضای هیات علمی جوان

  دنیا آن قدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد. پس بجای اینکه جای کسی را بگیریم، تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم. اگر انسان ها بدانند که فرصت با هم بودنشان چقدر محدود است، محبتشان نسبت به همدیگر نامحدود می شود.

  عشق درلحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است، راه دوست داشتن هر چیز، درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود.

  دکتر اسماعیل خوشروان

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.10601.34870.fa.html
برگشت به اصل مطلب