دانشکده مهندسی راه آهن- »
هفته پزوهش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران

  یازدهمین جشنواره هفته پژوهش استان تهران برگزار خواهد شد

  

یازدهمین جشنواره هفته پژوهش استان تهران روز شنبه چهارم دی‌ماه سال جاری با حضور استاندار تهران، مسوولان پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز صنعتی، آموزش و پرورش و فرمانداریهای استان به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران افتتاح خواهد شد.

  براساس این گزارش، قرار است همایش‌هایی با محوریت «دانشگاه، صنعت، پژوهش» روز چهارم دی‌ماه،

«نقش آموزش و پرورش در شکل‌گیری زیرساختهای پژوهشی» روز پنجم دی‌ماه،

 «ارزیابی پژوهشی بر اساس تفکر ارزشی» و « چالش‌های برنامه‌ریزی پژوهشی و تقدیر از طرح‌های برتر استان تهران» روز هفتم دی‌ماه سال جاری،

با حضور مسوولان و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز صنعتی، فرمانداری‌ها و آموزش و پرورش در این دانشگاه برگزار‌ گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.10601.18554.fa.html
برگشت به اصل مطلب