دانشکده فیزیک- هیئت رئیسه
هیئت رئیسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 
• رئیس دانشکده
• معاون پژوهشی
• معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
• مدیر گروه اتمی - مولکولی
• مدیر گروه حالت جامد
مدیر فرهنگی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-17.19621.67285.fa.html
برگشت به اصل مطلب