دانشکده فیزیک- دکتر محسن بابامرادی
دکتر محسن بابامرادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 AWT IMAGE
       


نام و نام خانوادگی: محسن بابامرادی

مرتبه علمی: استادیار
سمت: مدیر گروه فیزیک حالت جامد

تلفن: ۹۸۲۱۷۳۲۲۵۸۷۱
داخلی: ۵۸۷۱
فاکس: ۷۷۲۴۰۴۹۷
آدرس پست الکترونیکی: babamoradi AT iust.ac.ir
آدرس: دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،ایران

 
  دانشگاه های محل تحصیل:
  • دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،ایران
  • کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،ایران
  • کارشناسی، دانشگاه قم ، قم،  ایران

  زمینه‌های تحقیقاتی:

 • ساخت و مشخصه یابی نانومواد و پوشش های نانومتری
 • ساخت، مشخصه یابی و کاربردهای لایه های نازک و فیزیک سطح
 • مطالعه خواص بس ذره ای مواد به کمک روشهای شبیه سازی
 • سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیتهای مغناطیسی (مانند اثر هایپرترمیا)
 • ساخت و مشخصه یابی فوتو کاتالیست ها
 • مدل هابارد تعمیم یافته برای شبیه سازی مواد با ساختار الماسی
 • نانوکامپوزیتهای جاذب امواج ماکروویو
 • نانوکامپوزیتهای جاذب فلزات سنگین

دروس  ارائه شده

کارشناسی ارشد
 • مکانیک آماری پیشرفته 
 • فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱و۲ 
کارشناسی
 • مکانیک آماری
 • فیزیک حالت جامد ۱و۲
 • فیزیک لایه های نازک
 • تکنیک خلاء
 • فیزیک پایه ۱، ۲ و ۳
 • آزمایشگاه فیزیک مدرن

کتاب:

خطا و نمودار به زبان ساده، محسن بابامرادی

مقالات منتشر شده در مجلات و کنفرانس های ملی و بین المللی در ۵ سال اخیر

 (مجلات) 
Publications (Journals)
 1. Synthesis and evaluation of microwave absorption properties of Fe۳O۴/Halloysite/polypyrrole nanocompositesST Maleki, M Babamoradi, Z Hajizadeh, A Maleki, M Rouhi. Micro & Nano Letters ۱۵ (۱۱), ۷۲۳-۷۲۷(۲۰۲۰)
 2. The effect of magnetic field on the magnetic and hyperthermia properties of bentonite/Fe۳O۴ nanocompositeSAM Ziabari, M Babamoradi, Z Hajizadeh, A Maleki. Physica B: Condensed Matter ۵۸۸, ۴۱۲۱۶۷(۲۰۲۰)
 3. Design and performance of polypyrrole/halloysite nanotubes/Fe۳O۴/Ag/Co nanocomposite for photocatalytic degradation of methylene blue under visible light irradiationM Rouhi, M Babamoradi, Z Hajizadeh, A Maleki, ST Maleki. Optik, ۱۶۴۷۲۱(۲۰۲۰)
 4. The effect of magnetic field on the magnetic property of Agar/Fe۳O۴ nanocompositeSA Moghadam Ziabari, M Babamoradi, Z Hajizadeh, A Maleki. Eurasian Chemical Communications ۲ (۴), ۴۵۶-۴۶۴(۲۰۲۰)
 5. Improvement of Magnetic Property of CMC/Fe۳O۴ Nanocomposite by Applying External Magnetic Field During SynthesisN Dehghani, M Babamoradi, Z Hajizadeh, A Maleki. Chemical Methodologies ۴ (۱), ۹۲-۹۹(۲۰۲۰)
 6. Effect of hydrothermal reaction temperature on the photocatalytic properties of CdWO۴-RGO nanocompositesMT Tourchi Moghadam, M Babamoradi, R Azimirad. Journal of Nanostructures ۹ (۴), ۶۰۰-۶۰۹(۲۰۱۹)
 7. The effect of magnetic feild on the properties of Fe۳O۴ nanoparticlessynthesized by co-precipitation methodN Dehghani, M Babamoradi, A Maleki. Nanoscale ۶ (۱) (۲۰۱۹)
 8. Synthesis of three-dimensional multilayer graphene Foam/ZnO nanorod composites and their photocatalyst applicationN Karimizadeh, M Babamoradi, R Azimirad, M Khajeh. Journal of Electronic Materials ۴۷ (۹), ۵۴۵۲-۵۴۵۷(۲۰۱۸)
 9. Enhancing photoresponsivity of ultraviolet photodetectors based on ZnO/ZnO: Eu (x= ۰, ۰.۲, ۱, ۵ and ۲۰ at.%) core/shell nanorodsM Babamoradi, H Sadeghi, R Azimirad, S Safa. Optik ۱۶۷, ۸۸-۹۴(۲۰۱۸)
 10. Electronic structure and optical properties of the single crystal and two-dimensional structure of CdWO۴ from first principlesM Babamoradi, MR Liyai, R Azimirad, H Salehi. Physica B: Condensed Matter ۵۱۱, ۱۰۳-۱۰۸ (۲۰۱۷)
 11. Many-electron states of the N۲ and N۳ color centers in diamond: A first-principles and many-body studyM Babamoradi, S Asgari, A Ranjbar, RV Belosludov, S Yunoki. Physica B: Condensed Matter ۵۰۵, ۱۷-۲۱ (۲۰۱۷)
 12. The study of uniaxial deformation in the diamond vacancy by Hubbard modelM Babamoradi, M. Monfared, Journal of Research on Many-body Systems ۵ (۱۰), ۱-۷ (۲۰۱۶)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-17.12437.25862.fa.html
برگشت به اصل مطلب